UČENJE POKRETA I PRAVILNE IZVEDBE – FAZA 2

Kada smo savladali mobilnost, pravilno držanje i ravnotežu te pripremili tijelo na pravilna gibanja , vrijeme je da krenemo dalje na učenje pravilne izvedbe vježbi i obrazaca kretanja. Ako se isti krivo usvoje, jako ih je teško kasnije ispraviti.
Temeljni obrasci kretanja:

• ČUČANJ – koristimo ga svakodnevno pri sjedanju i ustajanju.
• ISKORAK – sastavni je dio hodanja ili kada želimo podići nešto sa tla.
• POTISCI – mogu ići u 4 smjera, naprijed, iznad glave, bočno i silazno
• POVLAČENJA – mogu ići u 2 smjera, naprijed i iznad glave
• ROTACIJE – često ih svakodnevno izvodimo, npr. rotacija prsnog dijela kralježnice kada želimo posegnuti za nečim bočno


U ovoj fazi vježbe naglašavaju pravilnu motoričku kontrolu kao i kontrolu centra gravitacije tokom cijelog opsega pokreta. Aktivna fleksibilnost i dinamička ravnoteža trebaju biti sastavni dio zagrijavanja. Kada smo savladali pokret i izvedbu , ne bi odmah trebali krenuti sa snagom i jakosti već bi prvenstveno trebalo razvijati mišićnu izdržljivost i mobilnost, kako bi mogli biti u pravilnim pozicijama iz kojih ide onda sve pravilno i bez kompenzacija. Tempo izvedbe bi trebao biti 3-0-1-1, tj. sporija ekscentrična, faza spuštanja , pa koncentrična, faza dizanja i gore je faza odmora kako bi provjerili je li sve potrebno aktivirano. Vremensko razdoblje koje provedemo u ovoj fazi je od 2 – 8 tjedana. Nikako ne žuriti daje ako nismo sve potrebno usvojili jer ozljede tek nakon nekog vremena ponavljanja krivih obrazaca, a nije ju samo tako rehabilitirati. Nakon što smo savladali sve navedeno i možemo efikasno izvoditi obrasce kretanja sa neutralnim položajem kralježnice, prelazimo u fazu 3 gdje ćemo se susresti sa razvojem mišićne izdržljivosti, jakosti, snage i hipertrofije mišića.

Robert Buronji